O Nas

Gospodarstwo pasieczne BESKIDZKA BARĆ znajduje się w miejscowości Tarnawa, w gminie Łapanów. Obecnie liczy 260 rodzin pszczelich rozmieszczonych w ośmiu pasiekach na terenie Pogórza Wielickiego, Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego.

Pasiekę zapoczątkował mój ojciec Mieczysław Satoła kupując w 1977 r. cztery rodziny pszczele wraz z ulami. W kolejnych latach pogłębiając swoją wiedze o pszczołach, systematycznie powiększał pasiekę. Do 2001 roku pasieka liczyła ok. 40 uli. Wtedy to, jako absolwent Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli rozpocząłem rozbudowę pasieki do stanu obecnego. Głównym produktem pozyskiwanym w pasiece są miody odmianowe: wielokwiatowy, mniszkowy, rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, nektarowo-spadziowy i spadziowy ze spadzi jodłowej, jak również pyłek kwiatowy, pierzga i propolis.

Nasza pasieka jest pod stałym nadzorem powiatowego lekarza weterynarii w Bochni i ma nadany numer identyfikacyjny; 12015206 jak również posiada numer sprzedaży bezpośredniej; 12015605 uprawniający do sprzedaży produktów na terenie gospodarstwa jak również poza jego obrębem. Dwa razy w roku lekarz weterynarii przeprowadza kontrolę w naszym gospodarstwie, głównie pod kątem higieny pozyskiwania, przechowywania i konfekcjonowania produktów pozyskiwanych w pasiece.

Zaplecze techniczne pasieki składa się z dwóch pomieszczeń do pozyskiwania produktów pszczelich, pomieszczenia do ich konfekcjonowania, jak również kilku pomieszczeń do magazynowania i składowania uli, ramek i innych niezbędnych urządzeń do prowadzenia pasieki. Gospodarstwo jest cały czas rozbudowywane i modernizowane.

W trosce o najwyższą jakość naszych produktów, urządzenia do pozyskiwania, przechowywania i konfekcjonowania produktów są w większości wykonane ze stali kwasoodpornej i dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Dystrybucja produktów pszczelich odbywa się głównie w formie sprzedaży bespośredniej w przydomowym sklepie, jak również w kilku sklepach w okolicznych miejscowościach, trzech punktach na terenie Krakowa oraz poprzez wysyłkę i dowóz bespośrednio do klienta.

Od 2007r gospodarstwem zajmuję się wspólnie z żoną Iwoną jak również z moimi rodzicami Teresą i Mieczysławem. Jesteśmy drugim pokoleniem pszczelarzy w naszej rodzinie i mam nadzieję, że również w naszych dzieciach zaszczepimy miłość do pszczół, aby mając bezpośredni kontakt z przyrodą miały pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Przemysław Satoła

“Jeśli podoba Ci się strona Beskidzka Barć, powiadom o niej stwoich znajomych, Polub Nas.”

Copyright © 2024 Beskidzka Barć | Design by Studio Reklamy LaserPrint